Niepubliczne Przedszkole Montessori

FIRST STEP

w Bydgoszczy

                    Przedszkole               Klub Dziecięcy

Wpisowe – 500zł                           600zł
Czesne    – 500zł/miesiąc             800zł/miesiąc
Wyżywienie - 11zł/dzień                 11zł/dzień

Kadra przedszkolna, przestrzeń i pomoce, zgodne z pedagogiką Montessori, będą wspierać Nasze Dzieci, aby w pełni rozwijały swój potencjał:

 

  • radość z zabawy i dzięki niej – zdolność efektywniejszego uczenia się,

  • naturalną ciekawość i twórcze poznawanie świata,

  • dążenie do samodzielności i przyswajanie nowych umiejętności,

  • lektor języka angielskiego,

  • z grupą pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli.

 

Będziemy pomagać w zrozumieniu własnych potrzeb oraz emocji,

jednocześnie ucząc poszanowania i empatii w stosunku do innych ludzi.

 

Postaramy się przekazać, że nie ma złych pytań i odpowiedzi-

poszukiwanie jest twórcze, rozwija osobowość oraz umiejętność dążenia do celu.

 

Głęboko wierzymy, że dając drogowskazy, a nie gotowe „prawdy”, ułatwimy Waszym Dzieciom uczenie się dokonywania wyborów.