Niepubliczne Przedszkole Montessori

FIRST STEP

w Bydgoszczy

Dorastanie w dwujęzycznym środowisku wpływa na przyszłe zdolności językowe dziecka i ułatwia naukę kolejnych języków oraz rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu może być traktowane tylko jako wczesny początek procesu nauki języka drugiego.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim:

• oswojenie z brzmieniem języka obcego

• rozbudzenie zainteresowania językiem i chęci jego używania

• nauczenie poprawnej wymowy i intonacji

• nauczenie podstawowych słów i zwrotów związanych z życiem codziennym dziecka i kręgiem jego zainteresowań

• rozbudzenie zainteresowania inną kulturą i odrębnymi tradycjamiAby przyswajanie języka obcego nowożytnego było jak najbardziej efektywne nauczyciel języka angielskiego korzysta z takich metod nauczania jak:

•          Metoda naturalna (The Natural Approach)- W tej metodzie bardzo ważne jest rozumienie ze słuchu. Nauczyciel posługuje się naturalnym, prostym językiem, stosuje gesty, ukazuje swoją radość, powtarza swoją wypowiedź na kilka sposobów oraz, co najważniejsze, tworzy poczucie bezpieczeństwa. Zadaniem The Natural Approach jest wyeliminowanie stresu, ponieważ negatywne emocje wpływają niekorzystnie na dziecko i blokują efektywną naukę języka angielskiego. Dlatego też, nauczyciel nie zmusza dzieci do mówienia, nie koryguje ich błędów. Przedszkolaki osłuchują się z językiem angielskim, a dopiero później stopniowo zaczynają mówić krótkie zdania. 

•          Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem)- Dzieci najpierw osłuchują się z językiem i reagują na niego całym ciałem, naśladując nauczyciela. Później same zaczynają mówić. Według J. Ashera, najlepszy sposób na naukę języka obcego, to połączenie słuchania i ruchu fizycznego. Słowo, które jest kojarzone z pewną reakcją ciała (np. gestem) jest wzmacnianie. Dzieje się tak poprzez zaangażowanie dwóch półkul mózgu (lewa jest odpowiedzialna za język i mowę, prawa za ruch fizyczny). W tej metodzie nie używa się podręczników, ale wykorzystuje się różne rekwizyty, które pomagają stworzyć sytuacje z życia codziennego . Polecenia nauczyciela wydawane są w trybie rozkazującym, ponieważ mają krótszą, prostą formę, a co za tym idzie są lepiej rozumiane przez dzieci.TPR pomaga skutecznie nauczyć się poleceń i materiału leksykalnego. Jest doskonała do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ponieważ zaspokaja ich  potrzebę ruchu.

•          Metoda bezpośrednia- nauczyciel używa zdań w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach. Zadaniem tej metody jest przede wszystkim ośmielenie rozmówcy oraz uzyskanie przez dziecko swobody i płynności wypowiedzi . W sytuacji błędu popełnionego przez dziecko podczas swojej wypowiedzi nie jest ono bezpośrednio poprawiane- nauczyciel podaje kilka przykładów, w taki sposób by dziecko samo dostrzegło prawidłowości. Jeśli dzieci nie będą się skupiały na analizie struktur gramatycznych wypowiedzi,  to będą rozmawiały w języku obcym spontanicznie i po pewnym czasie same odkryją  niektóre zasady gramatyczne danego języka.

KONCEPCJA PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU „FIRST STEP”

Aktualny czas w Bydgoszczy: