Niepubliczne Przedszkole Montessori

FIRST STEP

w Bydgoszczy

        Sale dydaktyczne są jasne, przestronne i uporządkowane, a estetycznie wykonany materiał rozwojowy, mobilizuje dziecko do pracy. Język angielski towarzyszy naszym przedszkolakom podczas zajęć, zabaw, śpiewu, spacerów, posiłków - jednym słowem przez cały dzień. Odpowiednio przygotowany materiał pozwala na indywidualny tok rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami.

    Grupy przedszkolaków są mieszane wiekowo, ponieważ taki układ odpowiada rzeczywistości, w której żyjemy. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność. Nie ma obawy, że komuś stanie się krzywda. Uczymy dzieci szacunku wobec siebie, wychowując je według zasad „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.

 

   

 

     W naszym Przedszkolu idziemy śladem najlepszych montessoriańskich tradycji. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go rzeczywistym świecie. W tym też celu dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków.

 

Aktualny czas w Bydgoszczy: